22 de juliol de 2017

Qui som

 

El Moviment dels Focolars

El Moviment dels Focolars és present a tot el món, com una família àmplia i variada. Va començar el 1943 durant la Segona Guerra Mundial com a corrent de renovació espiritual i social.

“Una gent nascuda de l’Evangeli”, és com va ser definida per la seva fundadora Chiara Lubich (1920-2008), una dona carismàtica i significativa del segle XX.

El seu propòsit és treballar cooperativament per construir un món més unit, seguint la inspiració de la pregària de Jesús al Pare “Que tots siguin un” (Jn 17,21), respectant i valorant la diversitat.

Es centra en el diàleg com a mètode, té un compromís constant de construir ponts i relacions de fraternitat entre individus, pobles i mons culturals. El formen persones de totes les edats, vocació, religió, convicció i cultura.