Grup de Gestió Empresarial

El passat 25 abril 2017 vam celebrar la cinquena sessió del Grup de Gestió Empresarial d’Humanitat Nova a Barcelona durant aquest curs. Aquest cop l’exposició inicial va anar a càrrec de Marta Amorós, Tècnica en gestió del coneixement a la ONG Educo, que des de Novembre del 2015 coordina la implementació del procés de canvi a nivell organitzacional i programàtic, qui va exposar l’interessant tema d’actualitat:

Teoria U: Canviant les empreses, la societat i un mateix

La presentació es va centrar en la Teoria U, que davant una societat plural i en constants canvis profunds que ens obliguen a buscar respostes noves, dóna eines per ajudar a liderar aquests canvis en contextos d’empreses, institucions i societat civil, però també a nivell individual. La teoria U és un mètode que, a través de la innovació, la transformació i l’aprenentatge, ens ajuda a superar patrons del passat respecte a com observar i actuar. El “procés de la U” treballa amb reptes complexos, resol problemes difícils i fa visible una àmplia gamma d’oportunitats.

Des que va sorgir al 2006, la Teoria U s’entén des de tres nivells: (1) un llenguatge que ens ajuda a comunicar des d’un nivell profund, (2) un mètode que ens ajuda a ser més efectius, i (3) una manera de ser que ens connecta amb els aspectes més autèntics i elevats del nostre ésser.