Pathways

Al 2018 es va llançar mundialment la campanya Pathways for a United World , és a dir, “Camins per a un món unit”. La campanya dura sis anys i proposa anualment una temàtica per abordar els reptes locals i globals de el món actual i així activar processos de canvi personals i col·lectius.

 

Així, el primer any, va ser llançada la temàtica “Economia, treball i comunió” a través del lema #NoOneInNeed (Ningú en necessitat) que posa el focus en nous paradigmes econòmics, com l’Economia de Comunió o l’Economia Civil, que busquen desenvolupar plenament el potencial humà, espiritual, econòmic i laboral de les persones.

 

El segon any va ser #InTimeForPeace (A temps per a la pau), que buscava posar l’accent en la importància de la legalitat, els drets humans i la justícia, com a mitjans per aconseguir la pau.

Aquesta proposta va culminar amb la Setmana Món Unit 2020 que, a causa de la pandèmia, va ser 100% virtual, amb més de 400 esdeveniments en al voltant de 70 països.

Aquest inesperat impacte va ser l’empenta que va servir de trampolí de llançament de la nova campanya del Pathway anual 2020/2021,

#daretocare

#daretocare – ciutadania activa i política per la unitat- és l’eslògan i el hashtag de la campanya d’aquest curs 2020-21 que, traduït literalment, significa “atrevir-se a tenir cura”, és a dir, fer-se càrrec, interessar-se, donar importància, atendre, tenir cura. “Cuidar” a qui? Als més fràgils, al planeta, les institucions, la nostra ciutat, als nostres veïns, a la nostra societat.

Chiara Lubich, inspiradora de l’UWP, parlava de la vocació de la política com “l’amor dels amors”. És d’allà que sorgeix aquest concepte de “tenir cura”, ja que expressa aquest tipus d’amor, un amor social que inclou directament l’acció política i l’exercici actiu de la ciutadania, entesos com a àmbits que depenen de nosaltres, cadascun responsables de transformar el seu propi “metre quadrat”.

En aquest sentit, la pandèmia del coronavirus ens ha demostrat que el món està en crisi. Una crisi sanitària, econòmica, climàtica, alimentària i social, que requereix un canvi de ritme, de perspectiva i d’acció, i d’aquí parteix la campanya Pathway for United World Project d’aquest any: Un món en què la cura se situï en el centre del discurs polític serà un món millor, un món més unit.

Per saber-ne més:

Web del United World Project (castellà)

Vídeo (subtítols en castellà)