Grup de Gestió Empresarial

Espai per a compartir idees, experiències i projectes entre persones amb responsabilitat en el camp de l’empresa i de l’ administració pública. Es tracte de prendre consciència de que el món pot ser més humà i fraternal, orientant-se cap a  formes d’actuar que posin en pràctica la cultura del donar.

Presentació en català

Presentació en castellà

 

 

 

 

 

 

 

Es realitzen trobades periòdicament amb presentacions i debats sobre temes d’actualitat empresarial.

Humanitat Nova, Barcelona
Projecte “United World Project” d’Humanitat Nova video de presentació

Informació: grupdegestio@focolars.org

Lloc: – Centre municipal de suport a les associacions Torre Jussana

Adreça: Av. Cardenal i Barraquer, 30, Barcelona